Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:187 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Motion 1974:2016 av fru Lundblad

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 2016 år 1974 Mot. 1974:2016 Nr 2016 av fru Lundblad i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:187 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370Som framgår av departementschefens av regeringen godkända text i propositionen 1974:187

1974-12-09

Motion 1974:2016 av fru Lundblad (pdf, 42 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:187 med förslag till

Motion 1974:2015 av herrar Arne Geijer i Stockholm och Träff

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 2015 år 1974 Mot. 1974:2015 Nr 2015 av herrar Arne Geijer i Stockholm och Träff i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:187 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370I en framställning till statsrådet och chefen för kungl,

1974-12-06

Motion 1974:2015 av herrar Arne Geijer i Stockholm och Träff (pdf, 66 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237), m. m.

Motion 1974:2009 av herr Karlsson i Huskvarna in. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2009 7 Nr 2009 av herr Karlsson i Huskvarna in. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. Nödvändigheten av att skydda naturen och slå vakt om miljövärdena

1974-11-28

Motion 1974:2009 av herr Karlsson i Huskvarna in. fl. (pdf, 107 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.