Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av propositionen 1975/76:206 om åtgärder för beklädnadsindustrin

Motion 1975/76:2538 av herr Carlstein och fru Hörnlund

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion 1975/76:2538 av herr Carlstein och fru Hörnlund med anledning av propositionen 1975/76:206 om åtgärder för beklädnadsindustrin I propositionen 1975/76:206 framläggs förslag om att ytterligare industrioch försörjningsberedskapspolitiska åtgärder vidtas

1976-05-05

Motion 1975/76:2538 av herr Carlstein och fru Hörnlund (pdf, 92 kB)

med anledning av riksdagens förvaltningsstyrelses förslag (1975/76:20) om riksdagens lokalfrågor på längre sikt m. m.

Motion 1975/76:2536 av herr Lindkvist m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 2 Motion 1975/76:2536 av herr Lindkvist m. fl. med anledning av riksdagens förvaltningsstyrelses förslag 1975/76:20 om riksdagens lokalfrågor på längre sikt m. m. Riksdagen gav förra året förvaltningsstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med riksdagens

1976-05-03

Motion 1975/76:2536 av herr Lindkvist m. fl. (pdf, 119 kB)

med anledning av propositionen 1975/76:204 om ändringar i grundlagsregleringen av tryckfriheten

Motion 1975/76:2533 av herr Pettersson i Lund

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion Mot. 1975/76 2533-2534 1975/76:2533 av herr Pettersson i Lund med anledning av propositionen 1975/76:204 om ändringar i grundlagsregleringen av tryckfriheten Tryckerierna skall enligt gällande lag utan ersättning lämna ett exemplar av varje tryckt

1976-04-30

Motion 1975/76:2533 av herr Pettersson i Lund (pdf, 62 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.