Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken

Motion 1976/77:1679 av herrar Göransson och Sörenson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77 1679-1680 Motion 1976/77:1679 av herrar Göransson och Sörenson med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken I propositionen 1975/76:122 lade den socialdemokratiska

1977-06-01

Motion 1976/77:1679 av herrar Göransson och Sörenson (pdf, 50 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken

Motion 1976/77:1678 av herr Olsson i Edane m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1678 av herr Olsson i Edane m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken I propositionen 1976/77:155 föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen

1977-05-31

Motion 1976/77:1678 av herr Olsson i Edane m. fl. (pdf, 55 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:151 med förslag till bostadsförvaltningslag m. m.

Motion 1976/77:1677 av herr Henrikson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77 1677-1678 Motion 1976/77:1677 av herr Henrikson m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:151 med förslag till bostadsförvaltningslag m. m. Inledningsvis vill vi uttala vår tillfredsställelse med att den borgerliga regeringen fullföljt det

1977-05-31

Motion 1976/77:1677 av herr Henrikson m. fl. (pdf, 49 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.