Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Utbildning i ekonomi och konsumentfrågor

Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2860 av Carina Ohlsson S Utbildning i ekonomi och konsumentfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga hur man på bästa sätt ska öka kunskaperna i ekonomi och konsumentfrågor för alla elever


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 61 kB)

Forskningsanslag till Högskolan i Skövde

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskning vid Högskolan i Skövde. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet och våld behövs

Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2858 av Carina Ohlsson S Ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet och våld behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 66 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.