Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av propositionen 1978/79: 218 om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kämreaktorer kärnbränsle, m. m.

Motion 1978/79:2713 av Nils Hjorth m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1978/79:2713 av Nils Hjorth m. fl. med anledning av propositionen 1978/79:218 om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kämreaktorer kärnbränsle, m. m. I proposition 1978/79:218 om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kämreaktorer

1979-05-23

Motion 1978/79:2713 av Nils Hjorth m. fl. (pdf, 77 kB)

med anledning av propositionen 1978/79:197 om vårdutbildning inom högskolan

Motion 1978/79:2711 av Gunnar Olsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1978/79: 27112716 Motion 1978/79:2711 av Gunnar Olsson m. fl. med anledning av propositionen 1978/79:197 om vårdutbildning inom högskolan Det är glädjande att regeringens förslag till reformering av högskolans kortare vårdutbildningar nu föreligger.

1979-05-23

Motion 1978/79:2711 av Gunnar Olsson m. fl. (pdf, 68 kB)

med anledning av propositionen 1978/79: 218 om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle, m. m.

Motion 1978/79:2714 av Birger Rosqvist och Eric Rejdnell

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1978/79:2714 av Birger Rosqvist och Eric Rejdnell med anledning av propositionen 1978/79:218 om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle, m. m. Kärnkraftverket i Simpevarp, Oskarshamns kommun, var redan före 1975 års

1979-05-22

Motion 1978/79:2714 av Birger Rosqvist och Eric Rejdnell (pdf, 97 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.