Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av proposition 1980/81:205 om förenklade statliga regler inom barnomsorgen

Motion 1980/81:2216 av Olof Palme m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1980/81:2216 Motion 1980/81:2216 av Olof Palme m. fl. med anledning av proposition 1980/81:205 om förenklade statliga regler inom barnomsorgen 1 Inledning I proposition 1980/81:205 lägger den borgerliga tvåpartiregeringen fram förslag om nya regler

1981-06-09

Motion 1980/81:2216 av Olof Palme m. fl. (pdf, 350 kB)

med anledning av proposition 1980/81:204 om ATP-rätt för föräldrar som vårdar egna barn i hemmet

Motion 1980/81:2211 av Olof Palme m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1980/81 2211-2212 Motion 1980/81:2211 av Olof Palme m. fl. med anledning av proposition 1980/81:204 om ATP-rätt för föräldrar som vårdar egna barn i hemmet 1. Inledning I proposition 1980/81:204 har trepartiregeringen lagt fram förslag om att föräldrar

1981-06-05

Motion 1980/81:2211 av Olof Palme m. fl. (pdf, 205 kB)

med anledning av proposition 1980/81:196 om statsbidrag vid ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m. m.

Motion 1980/81:2209 av Lena Öhrsvik

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1980/81:2209 av Lena Öhrsvik med anledning av proposition 1980/81:196 om statsbidrag vid ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m. m. Det nuvarande statsbidragssystemet har under många år kritiserats för att det

1981-05-29

Motion 1980/81:2209 av Lena Öhrsvik (pdf, 66 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.