Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2430 Evert Svensson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 18 Motion 1982/83:2430 Evert Svensson m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I den reviderade finansplanen prop. 1982/83:150 anför bostadsministern bil. 4 s. 2 att han

1983-05-10

Motion 1982/83:2430 Evert Svensson m. fl. (pdf, 74 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2427 Margareta Persson och Gerd Engman

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 11 Motion 1982/83:2427 Margareta Persson och Gerd Engman Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I regeringens kompletteringsproposition föreslås att 300 milj. kr. avsätts för

1983-05-10

Motion 1982/83:2427 Margareta Persson och Gerd Engman (pdf, 101 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2426 Margareta Persson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 10 Motion 1982/83:2426 Margareta Persson Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 Äldre- och handikappomsorg är ett av de områden som regeringen prioriterat under de närmaste

1983-05-10

Motion 1982/83:2426 Margareta Persson (pdf, 51 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.