Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 1984/85:217)

Motion 1984/85:3240 Lennart Pettersson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 20 Motion 1984/85:3240 Lennart Pettersson Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. prop. 1984/85:217 I regeringens åtgärdspaket den 13 maj ingår bl. a. att reglerna om avbetalningsköp till konsumenter skall skärpas. Kontantinsatsen skall vara minst 30 och

1985-05-28

Motion 1984/85:3240 Lennart Pettersson (pdf, 46 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86,

Motion 1984/85:3215 Elver Jonsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 28 Motion 1984/85:3215 Elver Jonsson m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m.m. kompletteringsproposition prop. 1984/85:150 Finansfullmaktens användning för tidigareläggning av vissa byggnadsinvesteringar Vid upprepade

1985-05-09

Motion 1984/85:3215 Elver Jonsson m. fl. (pdf, 83 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86,

Motion 1984/85:3209 Yngve Nyquist m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1984/85:3209 Yngve Nyquist m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m. m. kompletteringsproposition prop. 1984/85:150 Med hänvisning till vad som anförts i motion 1984/85:3208 av Yngve Nyquist m. fl. s hemställs

1985-05-09

Motion 1984/85:3209 Yngve Nyquist m. fl. (pdf, 47 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.