Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Ett samlat program för skolledarutbildning

Motion 1985/86:620 Karl-Erik Svartberg (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:620 Karl-Erik Svartberg s Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 redovisas under 2.5 Vissa övergångsfrågor om ett samlat program för skolledarutbildning att det finns skolledare

1986-05-22

Motion 1985/86:620 Karl-Erik Svartberg (s) (pdf, 52 kB)

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Motion 1985/86:613 Bo Finnkvist m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:613 Bo Finnkvist m. fl. s Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 Regeringen har i proposition 1985/86:166 föreslagit vissa ändringar av områdesindelningen för prisstödet gällande jordbruket i norra

1986-05-20

Motion 1985/86:613 Bo Finnkvist m. fl. (s) (pdf, 58 kB)

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Motion 1985/86:611 Britta Sundin och Bo Forslund (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:611 Britta Sundin och Bo Forslund s Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 I proposition 1985/86:166 har regeringen föreslagit vissa ändringar i stödområdesindelningen för prisstödet till jordbruket

1986-05-20

Motion 1985/86:611 Britta Sundin och Bo Forslund (s) (pdf, 297 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.