Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet

Motion 1987/88:So34 av Inga-Britt Johansson och Roland Sundgren

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So34 av Inga-Britt Johansson och Roland Sundgren båda s med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet I propositionen understryks vikten av att underlätta för äldre att bo kvar i sin invanda miljö så länge


Utskottsberedning: --1988/89:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:So34 av Inga-Britt Johansson och Roland Sundgren (pdf, 125 kB)

med anledning av prop. 1987/88:176 om

Motion 1987/88:So33 av Ingegerd Anderlund m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So33 av Ingegerd Anderlund m. fl. s med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet Ett stort problem inom den sociala hemtjänsten i dag är att kunna rekrytera och behålla personal. Det gäller att snabbt sätta


Utskottsberedning: ------1988/89:SoU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:So33 av Ingegerd Anderlund m. fl. (s) (pdf, 123 kB)

slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88

Motion 1987/88:Fi23 av Oskar Lindkvist m. fl. (s) ^'

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi23 gg av Oskar Lindkvist m. fl. s med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till Mot. slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88 1988/89, m. m. kompletteringsproposition Fi23-24 Inbetalning på likviditetskonto

1988-05-11

Motion 1987/88:Fi23 av Oskar Lindkvist m. fl. (s) ^' (pdf, 108 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.