Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av

Motion 1988/89:Fi105 av Margareta Persson m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil05 av Margareta Persson m.fl. s med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslås höjda arbetsgivaravgifter med 2 respektive 5 i åtstramningssyfte.


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi105 av Margareta Persson m.fl. (s) (pdf, 99 kB)

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

Motion 1988/89:Fi104 av Berit Löfstedt m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil04 av Berit Löfstedt m.fl. s med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslår regeringen vissa ytterligare åtstramningsåtgärder. Förslaget innehåller


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi104 av Berit Löfstedt m.fl. (s) (pdf, 67 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Ub38 av Lars Leijonborg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub38 av Lars Leijonborg m. fl. fp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. kompletteringspropositionen Inledning Kompletteringspropositionen aktualiserar


Utskottsberedning: --1988/89:UbU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub38 av Lars Leijonborg m. fl. (fp) (pdf, 163 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.