Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:200 Statsrådens arvoden

Motion 1990/91:K98 av Jan Bergqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:K98 av Jan Bergqvist m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:200 Statsrådens arvoden I december förra året beslöt riksdagen på förslag bl a av den socialdemokratiska riksdagsgruppen att frysa riksdagsledamöternasarvoden under perioden 1 oktober 1990 31 december 1991. Skälettill detta var


Utskottsberedning: -1990/91:KU46

med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

Motion 1990/91:Sf61 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf61 av Hans Göran Franck m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. I propositionen föreslår regeringen ett antal förbättringar i riktlinjer för en aktiv sammanhållen flykting- och immigrationspolitik. Då det gäller flyktingpolitiken finns det


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N133 av Stig Gustafsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:N133 av Stig Gustafsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Stadshypoteksinstitutionen användes under många år till att under statligt överinseende försörja bostadsbyggandet med kapital till låg ränta. Under denna period lades en fast grund till en organisation


Utskottsberedning: 1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.