Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:173 Tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m.

Motion 1991/92:Jo44 av Sigrid Bolkéus (s)

Dokument


Utskottsberedning: -1991/92:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:153 Rekonstruktion av Nordbanken

Motion 1991/92:N59 av Anita Gradin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:N59 av Anita Gradin m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:153 Rekonstruktion av Nordbanken Regeringen har i prop. 1991/92:153 föreslagit att de nödlidande krediterna i Nordbanken skall skiljas ut ur banken och läggas i en särskild organisation, Securum AB, att staten skall lösa in samtliga


Utskottsberedning: --1991/92:NU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:T23 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:T23 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Mot bakgrund av televerkets beslut om omfattande förändringar i taxestrukturen, som bl.a. innebar kraftiga prishöjningar


Utskottsberedning: -1991/92:TU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.