Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skriv. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG

Motion 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänna utgångspunkter Socialdemokraterna efterlyste en samlad strategi för miljöarbetet inom EES i motion 1991/92:E7. Nu redovisas denna begäran i en skrivelse


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien

Motion 1992/93:U29 av Maj Britt Theorin och Hans Göran Franck (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U29 av Maj Britt Theorin och Hans Göran Franck s med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Det kalla krigets epok karaktäriserades av en tro på att fred kunde skapas med våldets medel. Freden


Utskottsberedning: --1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien

Motion 1992/93:U27 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:U27 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien 1. Bakgrund Våldet och lidandet i det förra Jugoslavien står utan jämförelse i Europa sedan andra världskriget. Grymhet


Utskottsberedning: ---1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.