Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N27 av Leif Marklund (s)

Motion till riksdagen 1994/95:N27 av Leif Marklund m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Regeringen har överlämnat proposition om förslag till ny ellagstiftning till riksdagen. Detta är det mest omfattande förslaget till förändring av energipolitiken. Detta förslag föregriper ett framtida energipolitiskt


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N25 av Arne Kjörnsberg (s)

Motion till riksdagen 1994/95:N25 av Arne Kjörnsberg m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning Bakom den något oskyldiga rubriken Ny ellagstiftningryms den utan tvekan största energipolitiska reformen under hela efterkrigstiden. Bakgrund I slutet på 80-talet gjordes en del stora förändringar vad


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi46 av Göran Magnusson (s) och Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi46 av Göran Magnusson och Roland Larsson s, c med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Av regeringens förslag till sänkning av mervärdesskatten på livsmedel, bil. 7, framgår att sänkningen


Utskottsberedning: -1994/95:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.