Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Motion 1996/97:T88 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T88 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället I proposition 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället föreslår regeringen en ny inriktning av trafiksäkerhetsarbetet med utgångspunkt i att på lång sikt


Utskottsberedning: -1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Motion 1996/97:T83 av Dag Ericson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T83 av Dag Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället I Sverige har det under många år bedrivits ett intensivt och framgångsrikt arbete kring trafiksäkerhet. Som exempel kan nämnas att trafikmiljön har gjorts säkrare, kontrollbesiktningen


Utskottsberedning: -1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Motion 1996/97:T78 av Björn Ericson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T78 av Björn Ericson s med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället Regeringens proposition innehåller ett nytt och långsiktigt trafiksäkerhetsmål, nollvisionen, dvs visionen om ett samhälle där ingen ska skadas allvarligt eller dödas till följd av olyckor


Utskottsberedning: -1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.