Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Våld och trakasserier i arbetslivet

Interpellation 2022/23:107 av Johanna Haraldsson (S)

Interpellation 2022/23:107 Våld och trakasserier i arbetslivet av Johanna Haraldsson S till Statsrådet Paulina Brandberg L Arbetsgivaren har ansvar för att organisera arbetet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö på arbetsplatserna. Arbetsplatser ska utformas och utrustas för att förebygga risken för hot och

Inlämnad: 2022-12-08 Besvarare: Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Interpellation 2022/23:107 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 88 kB)

Academedias ordförande som regeringens utredare

Skriftlig fråga 2022/23:145 av Åsa Westlund (S)

Fråga 2022/23:145 Academedias ordförande som regeringens utredare av Åsa Westlund S till Statsrådet Erik Slottner KD I april 2022 utsågs Håkan Sörman till utredare för den parlamentariskt sammansatta kommittén En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning dir. 2022:36 med uppdraget att göra en översyn av den kommunalekonomiska

Inlämnad: 2022-12-08 Svarsdatum: 2022-12-21 Besvarare: Statsrådet Erik Slottner (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:145 av Åsa Westlund (S) (pdf, 89 kB)

Regeringsförklaringen och friskolekoncerner

Skriftlig fråga 2022/23:144 av Linus Sköld (S)

Fråga 2022/23:144 Regeringsförklaringen och friskolekoncerner av Linus Sköld S till Statsminister Ulf Kristersson M Under november rapporterade Dagens samhälle, Magasinet Filter med flera om statsministerns och flera andra statsråds nära band till friskolejättarnas högsta ledning. Skolminister Lotta Edholm var till exempel

Inlämnad: 2022-12-08 Svarsdatum: 2022-12-14 Besvarare: Statsminister Ulf Kristersson (M)

Skriftlig fråga 2022/23:144 av Linus Sköld (S) (pdf, 88 kB)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.