Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas logotyp

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

En rättssäker bedömning av yrkesförares högre behörigheter

Interpellation 2019/20:436 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:436 En rättssäker bedömning av yrkesförares högre behörigheter av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Under det senaste året har vi kunnat läsa flera artiklar om yrkesförare som mist sina tyngre behörigheter på grund av att Transportstyrelsen ändrat sin tillämpning av de

Inlämnad: 2020-07-07 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:436 av Thomas Morell (SD) (pdf, 102 kB)

Vägkontroller

Interpellation 2019/20:435 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:435 Vägkontroller av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S Under våren och tidiga sommaren rapporterades ett stort antal brott mot kör- och vilotider, överlaster, otillåtet cabotage och brister i ADR transport av farligt godsUnder en särskild insats kontrollerades ca 70 tunga lastbilar,

Inlämnad: 2020-07-07 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2019/20:435 av Thomas Morell (SD) (pdf, 88 kB)

Taxiföretag som blir utan krishjälp

Interpellation 2019/20:430 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:430 Taxiföretag som blir utan krishjälp av Thomas Morell SD till Finansminister Magdalena Andersson S Taxibranschen är hårt drabbad av den coronapandemi som härjar i Sverige, och utsattheten för konkurser är stor. Görs ingenting för att stödja taxi- och budföretag och mindre åkeriföretag blir effekterna

Inlämnad: 2020-06-11 Svarsdatum: 2020-08-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2019/20:430 av Thomas Morell (SD) (pdf, 91 kB)

Sverigedemokraternas ledamöter

Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.