Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas logotyp
  • sverigedemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)
  • E-post info[på]sd.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Motion 2021/22:4719 av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4719 av Eric Westroth m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftigt höjd milersättning


Utskottsberedning: 2021/22:SkU29

Motion 2021/22:4719 av Eric Westroth m.fl. (SD) (docx, 90 kB) Motion 2021/22:4719 av Eric Westroth m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

med anledning av prop. 2021/22:237 Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid i vissa situationer

Motion 2021/22:4715 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4715 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:237 Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid i vissa situationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att avskaffa undantaget för tillgodoräknande


Utskottsberedning: 2021/22:SfU30

Motion 2021/22:4715 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 90 kB) Motion 2021/22:4715 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

med anledning av prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

Motion 2021/22:4711 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4711 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om differentierade straffskalor för sexualbrott mot barn och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2021/22:JuU41

Motion 2021/22:4711 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 89 kB) Motion 2021/22:4711 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Sverigedemokraternas ledamöter

Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.