Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas logotyp
  • sverigedemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)
  • E-post info[på]sd.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Lex Botkyrka – skarpare lag angående deponering av avfall

Motion 2021/22:1 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:1 av Robert Stenkvist SD Lex Botkyrka skarpare lag angående deponering av avfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa tillståndsplikten för verksamhet med yrkesmässig deponering av avfall och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2021-09-14

Motion 2021/22:1 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 72 kB) Motion 2021/22:1 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2020/21:219 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Motion 2020/21:4106 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4106 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:219 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen


Utskottsberedning: 2021/22:SoU3

Motion 2020/21:4106 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:4106 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

Motion 2020/21:4100 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4100 av Linda Lindberg m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om synnerliga skäl och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: SfU

Motion 2020/21:4100 av Linda Lindberg m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:4100 av Linda Lindberg m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Sverigedemokraternas ledamöter

Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.