Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas logotyp
  • sverigedemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)
  • E-post info[på]sd.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Likvärdiga konkurrensvillkor på elmarknaden

Interpellation 2021/22:505 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2021/22:505 Likvärdiga konkurrensvillkor på elmarknaden av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Khashayar Farmanbar S Konkurrensvillkoren mellan kraftslagen skiljer sig kraftigt åt på dagens elmarknad, där exempelvis vissa kraftslag är tillåtna att bygga förutsättningslöst, medan andra är begränsade

Inlämnad: 2022-05-19 Besvarare: Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

Interpellation 2021/22:505 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 78 kB)

Målet för energipolitiken

Interpellation 2021/22:504 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2021/22:504 Målet för energipolitiken av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Khashayar Farmanbar S När den tidigare energiöverenskommelsen slöts ställde sig Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bakom ett nytt mål för energipolitiken. Ett mål som formulerades

Inlämnad: 2022-05-19 Besvarare: Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

Interpellation 2021/22:504 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 86 kB)

Koldioxidnormer för tyngre fordon

Skriftlig fråga 2021/22:1611 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2021/22:1611 Koldioxidnormer för tyngre fordon av Jimmy Ståhl SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S EU-kommissionen har haft överläggningar inför de tänkta förändringarna av koldioxidnormerna för tunga fordon inom EU. I dessa överläggningar kunde utläsas att EU överväger att, i sitt kommande förslag till

Inlämnad: 2022-05-19 Svarsdatum: 2022-06-01 Besvarare: Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2021/22:1611 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 85 kB)

Sverigedemokraternas ledamöter

Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.