Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas logotyp
  • sverigedemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)
  • E-post info[på]sd.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Inrättande av en oberoende kontrollfunktion

Interpellation 2022/23:286 av Katja Nyberg (SD)

Interpellation 2022/23:286 Inrättande av en oberoende kontrollfunktion av Katja Nyberg SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Läget inom svensk polis är akut. Passkaos, upploppshaveri, dåliga utredningsresultat, eskalerande gängkriminalitet, vänskapskorruption verkligheten talar sitt tydliga språk. Men trots ökade

Inlämnad: 2023-03-23 Svarsdatum: 2023-04-21 Besvarare: Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Interpellation 2022/23:286 av Katja Nyberg (SD) (pdf, 87 kB)

med anledning av skr. 2022/23:68 Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

Motion 2022/23:2355 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:2355 av Thomas Morell m.fl. SD med anledning av skr. 2022/23:68 Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en extern myndighetsöversyn genomförs i syfte att renodla verksamheten till det

Inlämnad: 2023-03-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: TU

Motion 2022/23:2355 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2022/23:2355 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Förändrat krav på spridningstillstånd

Skriftlig fråga 2022/23:484 av Victoria Tiblom (SD)

Fråga 2022/23:484 Förändrat krav på spridningstillstånd av Victoria Tiblom SD till Försvarsminister Pål Jonson M Sättet vi kommunicerar med varandra på har förändrats, och det nuvarande kravet på spridningstillstånd har blivit ett allt större ingrepp i yttrandefriheten. Kravet på spridningstillstånd innebär såväl idrottsliga

Inlämnad: 2023-03-23 Svarsdatum: 2023-03-29 Besvarare: Försvarsminister Pål Jonson (M)

Skriftlig fråga 2022/23:484 av Victoria Tiblom (SD) (pdf, 87 kB)

Sverigedemokraternas ledamöter

Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.