Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 2022/23:87 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

Motion 2022/23:2360 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2022/23:2360 av Gudrun Nordborg m.fl. V med anledning av prop. 2022/23:87 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m. 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att registerkontroller av Sveriges krigsplacerade totalförsvarspliktiga ej ska ske mellan

Inlämnad: 2023-03-28 Förslag: 1
Utskottsberedning: JuU

Motion 2022/23:2360 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:2360 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

med anledning av prop. 2022/23:78 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Motion 2022/23:2359 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2022/23:2359 av Gudrun Nordborg m.fl. V med anledning av prop. 2022/23:78 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2022/23:78 i den del som avser förslaget om att fler drogtester ska få genomföras mot barn under 15 år. 2  Inledning

Inlämnad: 2023-03-28 Förslag: 1
Utskottsberedning: JuU

Motion 2022/23:2359 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:2359 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

med anledning av prop. 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Motion 2022/23:2358 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2022/23:2358 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. V med anledning av prop. 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-skogs- och vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2022/23:69 Förlängning av den

Inlämnad: 2023-03-28 Förslag: 1
Utskottsberedning: SkU

Motion 2022/23:2358 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2022/23:2358 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) (pdf, 83 kB)