Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

Motion 1989/90:U12 av Lars Werner m.fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:U 12 av Lars Werner m.fl. vpk med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ubl39 hemställs 1. att riksdagen till anslaget Utredningar inom det nedrustningsoch


Utskottsberedning: ---1989/90:UU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation