Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

Motion 1990/91:Sf59 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf59 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Grunderna för flykting- och immigrationspolitiken Vänsterpartiet anser att det nu är viktigare än någonsin att Sverige för en generös flyktingpolitik. Det är de fattiga och underutvecklade


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N137 av Rolf L Nilson (v)

Motion till riksdagen 1990/91:N137 av Rolf L Nilson v med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek I propositionen föreslås genomgripande förändringar av Stadshypoteks organisation. Det innebär bl.a att Stadshypoteks rörelse skall överföras till ett för ändamålet bildat kreditaktiebolag. Regeringens


Utskottsberedning: 1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden

Motion 1990/91:N129 av Rolf L Nilson (v)

Motion till riksdagen 1990/91:N129 av Rolf L Nilson v med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden AP-fonderna verksamhet och placeringsbestämmelser har varit föremål för en ganska intensiv debatt under det senaste året. Debatten har åtminstone delvis förts mot bakgrund av


Utskottsberedning: -1990/91:NU43
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation