Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av Riksdagens revisorers förslag 1991/92:21 angående familjehemsvård för barn och ungdom

Motion 1991/92:So31 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Dokument


Utskottsberedning: -1991/92:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av förs. 1991/92:19 Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och normgivningsprocessen

Motion 1991/92:K30 av Johan Lönnroth och Bengt Hurtig (v)

Dokument


Utskottsberedning: -1991/92:KU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:132 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Motion 1991/92:U14 av Bertil Måbrink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:U14 av Bertil Måbrink m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:132 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen 1971:176 om vissa internationella sanktioner De internationella sanktioner mot Libyen som FN:s säkerhetsråd beslutade om den 31 mars resolution 748 föranleddes av att den libyska regeringen


Utskottsberedning: ---1991/92:UU31
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation