Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av skriv. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG

Motion 1992/93:Jo110 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo110 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänt Regeringen anger i skrivelse 1992/93:255 vad som är betydelsefullt i Sveriges samarbetet med EG beträffande miljöfrågor. Egentligen är det fel tidpunkt att


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27 1993/94:JoU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien

Motion 1992/93:U31 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:U31 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Regeringen begär riksdagens medgivande att ställa en väpnad svensk styrka omfattande cirka 1 000 personer till FN:s


Utskottsberedning: --1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:256 Sekretess i mål om barnpornografibrott

Motion 1992/93:K30 av Eva Zetterberg (v)

Motion till riksdagen 1992/93:K30 av Eva Zetterberg v med anledning av prop. 1992/93:256 Sekretess i mål om barnpornografibrott Regeringen har i en proposition med önskvärd skyndsamhet lagt fram förslag till ändring i sekretesslagen. Ändringen innebär att sekretess införs hos domstol i mål om ansvar för barnpornografibrott.


Utskottsberedning: -1992/93:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation