Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m.

Motion 1996/97:Ub38 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub38 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m. Regeringen föreslår utbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspåk i form av statligt stöd till TUFF-utbildning. Utbildningens


Utskottsberedning: -1997/98:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub34 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub34 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Sammanfattning Vänsterpartiet vill bryta ner högskolans hierarkiska struktur. Vi ser regeringens förslag som en modernisering av universitetsstrukturen med ökad


Utskottsberedning: ---------1997/98:UbU3 1997/98:UbU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996

Motion 1996/97:U26 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:U26 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten för åt 1996 Sammanfattning Svensk krigsmaterielexport är generellt sett förbjuden. Att den ändå förekommer beror på att undantag kan medges. Förekomsten av ett generellt


Utskottsberedning: --------------1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation