Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet (uppdaterad version)

Publicerat: 10 juli 2013 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 12 juli. Ett par av frågorna på dagordningen är nästa års fiskemöjligheter och EU-kommissionens förslag om en europeisk havs- och fiskerifond.

Tid: Fredag den 12 juli klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Jordbruk och fiske

Statssekreterare Magnus Kindbom ska samråda med nämnden inför möte i jordbruks- och fiskerådet den 15 juli. (Uppgiften uppdaterad 130711.)

Under mötet väntas EU-kommissionen presentera de principer som kommer att ligga till grund för kommande förslag om fiskemöjligheterna för 2014. Det gäller bland annat principer för att fastställa totala tillåtna fångstmängder, TAC:er, i syfte att uppnå ett maximalt hållbart uttag. Rådet väntas även hålla en diskussion om nästa års fiskemöjligheter.

Kommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond står också på dagordningen. Rådet har tidigare enats om delar av förslaget. Nu är avsikten att rådet ska nå en slutlig allmän inriktning om hela förordningens innehåll.

Dessutom ska det litauiska ordförandeskapet presentera sitt arbetsprogram på jordbruks- och fiskerådets område och även informera om det fortsatta arbetet med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

  • Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46
  • Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Stina Nygårds Informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000