Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerat: 17 juli 2013 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 19 juli. Den politiska utvecklingen i Egypten, krisen i Syrien och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter är några av frågorna som ska diskuteras.

Tid: Fredag den 19 juli klockan 9.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Utrikes frågor

Kabinettssekreterare Frank Belfrage ska samråda med nämnden inför möte i utrikesrådet den 22 juli.

Rådet väntas uppmärksamma att det är ett år sedan EU:s strategiska ramverk och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati antogs. Enligt planen ska ett nittiotal åtgärder inom ramen för arbetet med mänskliga rättigheter genomföras före 2014 års slut. Vid mötet väntas rådet anta slutsatser i frågan.

På dagordningen står också diskussioner om situationen i Syrien och den politiska utvecklingen i Egypten. Rådet väntas anta slutsatser gällande utvecklingen i Egypten.

Även Afrika står på agendan. I fråga om området kring Afrikas stora sjöar väntas rådet diskutera huvuddelarna i EU:s strategiska ramverk för Stora sjöregionen samt anta slutsatser. Rådet väntas också anta slutsatser i fråga om Somalia och diskutera förberedelserna inför den kommande konferensen om Somalia som äger rum i Bryssel den 16 september. Även i fråga om Mali väntas en diskussion i rådet.

Vidare väntas rådet diskutera fredsprocessen i Mellanöstern och hur EU kan bidra till att förhandlingar om en tvåstatslösning återigen kommer igång.

På dagordningen står också diskussioner om Libanon och Östliga partnerskapet.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

  • Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46
  • Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Stina Nygårds Informationsenheten , 08-786 44 65, 020-349 000