Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 3 juli 2013 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 5 juli. Några av de frågor som står på dagordningen är EU:s årsbudget för 2014, Lettlands övergång till euron och en uppförandekod till det tvådelade lagstiftningspaketet om stärkt ekonomisk styrning av euroländerna.

Tid: Fredagen den 5 juli klockan 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansmarknadsminister Peter Norman ska samråda med nämnden inför Ekofinrådets möte den 9 juli.

På mötet väntas Ekofinrådet få en presentation av arbetsprogrammet för Litauens ordförandeskap i ministerrådet, som sträcker sig över andra halvåret 2013. En uppföljning av frågor från Europeiska rådet den 27–28 juni står också på dagordningen. Ekofinrådet väntas även anta de rättsakter som krävs för att Lettland ska kunna införa euron som valuta.

Vidare väntas rådet godkänna en uppförandekod till det tvådelade lagstiftningspaketet, två-packet, om stärkt ekonomisk styrning av euroländerna. På dagordningen står också diskussion om ett meddelande från kommissionen som handlar om EU-ländernas medelfristiga budgetmål och möjligheten att i vissa fall avvika från målen för att möjliggöra offentliga investeringar.

Rådet väntas även godkänna ett utkast till positionspapper inför mötet mellan G20:s finansministrar och centralbankschefer som äger rum i Moskva den 19–20 juli. Positionspapperet anger utgångspunkterna för EU:s agerande vid mötet.

Ekonomiska och finansiella frågor (budget)

Statssekreterare Hans Lindberg ska samråda med nämnden inför Ekofinrådets möte den 25 juli då rådet väntas diskutera EU:s årsbudget för 2014, detta efter att EU-kommissionen, EU-parlamentet och medlemsländerna den 27 juni nådde en uppgörelse om EU:s långtidsbudget.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

  • Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46
  • Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Stina Nygårds Informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000