Pressmeddelande

Riksdagsledamöter diskuterade säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter i Istanbul

Publicerat: 4 juli 2013 klockan 00.00

Medlemmar från riksdagens OSSE-delegation deltog i OSSE:s parlamentariska församlings årliga session i Istanbul den 29 juni–3 juli. Den svenska delegationen fick igenom ett antal viktiga förslag som nu ingår i sessionens slutdeklaration.

Bland dessa förslag fanns ett om den säkerhetspolitiska situationen i Arktis av Kent Härstedt (S) och ett av Christian Holm (M) om mänskliga rättigheter i Vitryssland samt om Ukraina. Andra förslag som röstades igenom var Margareta Cederfelts (M) om situationen för minoriteter i Turkiet och internetfrihet. Även Maria Lundqvist-Brömsters (FP) förslag för ett förbud mot barnaga i OSSE:s medlemsländer röstades igenom.

Maria Lundqvist-Brömster föreslog dessutom att församlingen skulle uppmana Ungern att följa de grundläggande värderingar som de som EU-land förbundit sig till, vilket röstades ned med mycket liten marginal. Den svenska delegationen gjorde också inlägg om den aktuella situationen i Turkiet. Under mötet antogs vidare en resolution om att inkludera Palestina bland den parlamentariska församlingens partnerländer.

Den svenska delegationen har även inlett och fördjupat samarbetet med de nordiska och de baltiska delegationerna för att stärka den nordliga dimensionen inom organisationen.

Det övergripande temat för arbetet i församlingens tre permanenta utskott under mötet var Helsinki+40, vilket syftade på att det 2015 är 40 år sedan ett av OSSE:s grundläggande dokument undertecknades i Helsingfors.

I OSSE:s parlamentariska församling ingår delegationer från 57 länder, geografiskt placerade mellan Vladivostok i Ryssland och Vancouver i Kanada.

På OSSE:s parlamentariska församlings webbplats finns församlingens Istanbul-deklaration och de resolutioner som antogs under mötet.

OSSE:s parlamentariska församlings webbplats

För mer information

  • Tf ordförande i den svenska delegationen Kent Härstedt (S), telefon 070-867 39 90
  • Ingrid Tollin, riksdagens internationella kansli, telefon 070-399 77 25
Stina Nygårds Informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000