Pressmeddelande

Riksrevisorernas löner höjs den 1 juli

Publicerat: 12 juni 2013 klockan 00.00

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna har fattat beslut om lön för de tre riksrevisorerna.

Riksrevisor Claes Norgren, som har ett administrativt ansvar för myndigheten, får från och med den 1 juli i år 132 000 kronor i månadslön, vilket är en höjning med 3 200 kronor. Riksrevisorerna Gudrun Antemar och Jan Landahl får från och med samma datum 124 000 kronor i månadslön, vilket är en höjning med 3 000 kronor.

Enligt riksdagens beslut är det den särskilt inrättade Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna som ska ta ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för riksrevisorerna. Nämndens ledamöter är direktör Marianne Nivert, f.d. generaldirektören för Medlingsinstitutet Anders Lindström och f.d. chefsjuristen Christina Striby. Sekreterare är Lars Bergqvist, f.d. personalchef vid Riksdagsförvaltningen.

Ytterligare information

Frågor om nämndens beslut besvaras av nämndens ordförande, Marianne Nivert, mobil 070–513 23 00.

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54