Pressmeddelande

Svensk väpnad styrka ska delta i FN-insats i Mali

Publicerat: 13 juni 2013 klockan 00.00

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att Sverige ska delta i FN:s insats för att stabilisera situationen i Mali, Minusma. Deltagandet kan inledas den 1 juli 2013 och gäller en svensk väpnad styrka bestående av högst 160 personer under högst tolv månader. Sju av åtta riksdagspartier ställer sig bakom insatsen. Sverigedemokraterna reserverar sig.

Ställningstagandet gäller under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd.

Utskottet konstaterar att väpnade extremistgrupper och kriminella grupper sedan i början av 2012 har gjort sig skyldiga till omfattande övergrepp och orsakat stort mänskligt lidande i Mali. FN-insatsens mandat omfattar bland annat stabilisering av större tätbefolkade områden, skydd av civila och FN-personal och stöd till att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd. Utskottet noterar att det militära bidraget i princip inte ska ha väpnade uppgifter och att den svenska styrkan är beväpnad för självförsvar och skydd av egendom och materiel.

Planen är att Sverige ska bidra med en flygtransportenhet, en flygsäkringsstyrka, en nationell stödenhet och placering av stabsofficerare vid relevanta staber. Avsikten är att flygtransportenheten, flygsäkringsstyrkan och den nationella stödenheten ska delta i insatsen i cirka fyra månader. Den svenska insatsen ska samordnas med andra nordiska länders deltagande, vilket utskottet välkomnar.

SD reserverar sig

Sverigedemokraterna reserverar sig mot svenskt deltagande i Minusma.

För mer information

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdagen den 18 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

 

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000