Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 18 juni 2013 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden torsdagen den 20 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s fleråriga budgetram, Västra Balkan, den gemensamma jordbrukspolitiken och tobaksdirektivet.

Tid: Torsdag den 20 juni klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Allmänna frågor

EU-minister Birgitta Ohlsson ska samråda med nämnden inför möte i rådet den 25 juni.

Vid mötet väntas rådet diskutera EU:s fleråriga budgetram som ska träda i kraft den 1 januari 2014. Rådet väntas även inom ramen för EU:s utvidgning diskutera utvecklingen på Västra Balkan med fokus på frågan om att starta medlemsförhandlingar med Serbien och inleda förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal med Kosovo. På rådets dagordning står även en diskussion om hur EU:s medlemsländer efterlever grundläggande rättigheter och rättsstatens principer.

Rådet väntas även förbereda Europeiska rådets möte den 27-28 juni. Europeiska rådet kommer främst att behandla de ekonomiska frågorna, bland annat godkänna de landspecifika rekommendationerna inom den europeiska terminen samt tillväxt- och sysselsättningspakten med fokus på åtgärder för att bekämpa arbetslösheten i Europa, särskilt bland ungdomar.

Utrikes frågor

Kabinettssekreterare Frank Belfrage ska samråda med nämnden inför möten i rådet 24 juni.

Vid mötet väntas rådet diskutera och eventuellt besluta om rådets och The European External Action Service (EEAS) engagemang i klimatfrågan.

Rådet väntas även diskutera utvecklingen på Västra Balkan med fokus på Serbien och Kosovo inför Allmänna rådets och Europeiska rådets behandling av frågan. Inom ramen för det Södra grannskapet kommer rådet vidare att diskutera EU:s respons på den arabiska våren och Syrien. Det Östliga partnerskapet står också på dagordningen och i den frågan väntas en diskussion med sikte på det kommande toppmötet inom partnerskapet den 28-29 november.

På dagordningen står också situationen i Afghanistan och fredsprocessen i Mellanöstern. I dessa frågor väntas rådet anta slutsatser.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska samråda med nämnden inför möte i rådet den 24-25 juni.

Vid mötet väntas rådet nå en politisk överenskommelse gällande kommissionens förslag för den framtida inriktningen av den gemensamma jordbrukspolitiken: om stöd till landsbygdsutveckling, regler för direktstöd för jordbrukare, finansiering, förvaltning och övervakningen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter.

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Barn- och äldreminister Maria Larsson ska samråda med nämnden inför möten i rådet den 20-21 juni.

Samrådet sker med anledning av att rådet väntas anta en allmän inriktning om tobaksdirektivet.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54