Pressmeddelande

Riksdagsledamöter övervakar parlamentsval i Albanien

Publicerat: 20 juni 2013 klockan 00.00

Sex riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som övervakar parlamentsvalet i Albanien på söndag den 23 juni.

Parlamentsvalet i Albanien kommer att övervakas av en internationell delegation som består av ledamöter från OSSE:s parlamentariska församling (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) och Europarådets parlamentariska församling. Valövervakningen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Valobservatörerna kommer att befinna sig i Albanien under valdagen för att kontrollera att valet genomförs i enlighet med internationella överenskommelser. Parlamentarikernas uppgift är att på plats i olika vallokaler övervaka valtillfället, försegling av röstsedlarna och rösträkning.

Från riksdagens OSSE-delegation deltar Christian Holm (M) och Margareta Cederfelt (M). Under valet ingår även riksdagsledamöterna Arhe Hamednaca (S), Maria Plass (M), Maria Stenberg (S) och Krister Örnfjäder (S) i OSSE-delegationen.

På måndag den 24 juni hålls en presskonferens i Tirana om erfarenheterna från parlamentsvalet och ett gemensamt officiellt uttalande presenteras.

Mer information om OSSE:s parlamentariska församling och valövervakningen finns på OSSE:s parlamentariska församlings webb

Ytterligare information

Ingrid Tollin, riksdagens internationella kansli, telefon 070-399 77 25, e-post ingrid.tollin@riksdagen.se

Riksdagsledamöternas mobilnummer:
Christian Holm (M), 070-621 08 21
Margareta Cederfelt (M), 070-354 41 08
Arhe Hamednaca (S), 070-825 08 36
Maria Plass (M) , 070-235 25 18
Maria Stenberg (S), 070-222 18 06
Krister Örnfjäder (S), 070-671 04 35

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54