Pressmeddelande

Inför riksmötets öppnande den 17 september: Särskild pressackreditering för journalister

Publicerat: 5 september 2013 klockan 00.00

Tisdag den 17 september öppnar riksmötet 2013/14. Förutom riksdagens ledamöter och inbjudna gäster är också journalister välkomna att bevaka ceremonin. Journalister som vill närvara vid ceremonin eller vistas i Riksdagshuset under dagen måste ha en särskild pressackreditering.

Observera att även de journalister som har riksdagens ordinarie pressackreditering måste ha denna särskilda pressackreditering.

Anmäl via webben

Anmälan om den särskilda pressackrediteringen till öppnandet görs genom att fylla i ansökningsformuläret via länken nedan.

Ansökan till riksmötets öppnande

Sista anmälningsdag för fotografer som vill bli poolade till de fotopositioner som finns i kammaren och på Riksplan är fredag den 13 september kl. 12.00.

Sista anmälningsdag för journalister (och fotografer utan poolplats) är måndag den 16 september kl.12.00.

Observera att inga anmälningar kan göras efter denna tidpunkt.

Hämtning av presskort

Det särskilda presskortet för riksmötets öppnande hämtas ut hos vakten i huvudentrén, Riksgatan 1, fredag den 13 september kl. 8.00 – tisdag 17 september kl. 13.00.

Observera: För anmälningar som görs t.o.m. torsdag den 12 september kl. 17.00 gäller att presskortet kan hämtas ut fr.o.m. fredag den 13 september. För anmälningar som görs fr.o.m. torsdag 12 september kl. 17.01 t.o.m. måndag den 16 september kl. 12.00 gäller att kortet kan hämtas ut fr.o.m. tisdag den 17 september kl. 8.00.

Vakten har öppet dygnet runt. Den som vill hämta ut sitt kort kvälls- eller nattetid kan dock få räkna med viss väntetid.

Presskortet ska hämtas ut personligen. Tag med giltig legitimation.

Fotopoolning

Fotoplatserna för stillbildsfotografer i kammaren och på Riksplan fördelas av Pressens Fotopool och meddelas till anmälda fotografer via e-post och pressmeddelande måndag den 16 september.

Pressläktaren

Antalet platser på pressläktaren i kammaren är begränsat.

Det går även att följa ceremonin via webben eller via tv i pressens klubbrum.

Klädkod för ackrediterade: kavaj.

Program för öppnandet

Programmet för riksmötets öppnande skickas ut i ett pressmeddelande ett par dagar innan öppnandet.

Webb-tv, tv och radio

Riksmötets öppnande kan följas direkt via riksdagen.se och i SVT och Sveriges Radio.

Ackreditering och anmälan till Stockholms domkyrkoförsamling

Riksdagsledamöterna och gästerna inbjuds av Stockholms domkyrkoförsamling till en gudstjänst i Storkyrkan. Gudstjänsten hålls före riksmötets öppnande. Den särskilda ackrediteringen för öppnandet gäller även för Storkyrkan.

Anmälan för att närvara vid gudstjänsten sker till Emelie Simmons, kommunikationschef Stockholms domkyrkoförsamling (kontaktuppgifter nedan), senast måndag den 16 september kl. 12.00.

Observera att anmälan i förväg är en förutsättning för närvaro vid gudstjänsten och att fotografer som vill fotografera utanför Storkyrkan måste ha den särskilda ackrediteringen.

Ytterligare information

Riksdagsinformation, telefon 020–349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se

Maria Skuldt, pressekreterare, Riksdagsförvaltningen, telefon 08–786 40 54, 070–817 67 06, e-post maria.skuldt@riksdagen.se

Närmare information om Storkyrkan

Emelie Simmons, kommunikationschef Stockholms domkyrkoförsamling, telefon 08–723 30 09, 070–713 30 05, e-post emelie.simmons@svenskakyrkan.se

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54