Pressmeddelande

Öppen utfrågning om att förebygga och hantera finansiella kriser

Publicerat: 6 september 2013 klockan 00.00

Finansutskottet håller tisdag den 10 september en öppen utfrågning om att förebygga och hantera finansiella kriser.

Tid: kl. 09.00–11.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1 (för allmänhet och media)

Program

9.00 Anna Kinberg Batra (M), finansutskottets ordförande öppnar utfrågningen

9.05 Inledning: Erkki Liikanen, chefdirektör Finlands bank

9.25 Kommentarer från Finanskriskommittén
- Irma Rosenberg, f.d. vice riksbankschef, f.d. ordförande i Finanskriskommittén
- Lars Hörngren, chefsekonom Riksgäldskontoret, ordförande i Finanskriskommittén

9.45 Frågor från och diskussion med utskottets ledamöter

11.00 Fredrik Olovsson (S), finansutskottets vice ordförande avslutar utfrågningen

Webb-tv och tv

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv och i SVT Forum.

Kontaktperson

Pia Sandberg, utskottsassistent, finansutskottet, telefon 08-786 42 67, e-post pia.sandberg@riksdagen.se

Tag med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54