Pressmeddelande

Klart med ordförandeposterna i utskotten

Publicerat: 7 oktober 2014 klockan 16.18

I dag den 7 oktober har riksdagen valt ledamöter till utskotten och EU-nämnden. Därefter har varje utskott valt ordförande och vice ordförande.

Följande ledamöter valdes till utskottens presidier:

Konstitutionsutskottet
Andreas Norlén (M), ordförande
Björn von Sydow (S), vice ordförande

Finansutskottet
Fredrik Olovsson (S), ordförande
Anna Kinberg Batra (M), vice ordförande

Skatteutskottet
Per Åsling (C), ordförande
Leif Jakobsson (S), vice ordförande

Justitieutskottet
Beatrice Ask (M), ordförande
Annika Hirvonen (MP), vice ordförande

Civilutskottet
Caroline Szyber (KD), ordförande
Johan Löfstrand (S), vice ordförande

Utrikesutskottet
Kenneth G Forslund (S), ordförande
Karin Enström (M), vice ordförande

Försvarsutskottet
Allan Widman (FP), ordförande
Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Socialförsäkringsutskottet
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande
Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

Socialutskottet
Emma Henriksson (KD), ordförande
Veronica Palm (S), vice ordförande

Kulturutskottet
Per Bill (M), ordförande
Gunilla Carlsson (S), vice ordförande

Utbildningsutskottet
Lena Hallengren (S), ordförande
Torkild Strandberg (FP), vice ordförande

Trafikutskottet
Karin Svensson Smith (MP), ordförande
Lars Hjälmered (M), vice ordförande

Miljö- och jordbruksutskottet
Matilda Ernkrans (S), ordförande
Lena Ek (C), vice ordförande

Näringsutskottet
Jennie Nilsson (S), ordförande
Catharina Elmsäter-Svärd (M), vice ordförande

Arbetsmarknadsutskottet
Raimo Pärssinen (S), ordförande
Ulf Kristersson (M), vice ordförande

EU-nämnden väljer ordförande och vice ordförande vid sitt sammanträde i morgon onsdagen den 8 oktober.

Ledamöter i utskotten

För information om alla ledamöter i utskotten, se tidigare pressmeddelande.  

Pressmeddelande den 7 oktober 2014: Ledamöterna i utskotten, EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden valda

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54