Pressmeddelande

KU förbereder val av ny riksrevisor

Publicerat: 30 augusti 2016 klockan 12.31

Riksdagen ska välja en ny riksrevisor efter Susanne Ackum. Valet förbereds av konstitutionsutskottet, KU.

Susanne Ackum har avsagt sig uppdraget som riksrevisor. Riksdagens kammare biföll Ackums avsägelse den 25 augusti 2016.

Det är konstitutionsutskottet, KU, som har ansvaret för att förbereda val av nya riksrevisorer. KU inleder nu det förberedande arbetet.

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som väljs av riksdagen. En riksrevisor väljs för en period av sju år och kan inte väljas om. Riksrevisorerna bestämmer själva vad de ska granska, hur det ska göras och vilka slutsatser de ska dra.

Om Riksrevisionen

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72.

Johanna Blomqvist, pressekreterare, 08-786 47 34