Pressmeddelande

KU föreslår Stefan Holgersson som ny justitieombudsman

Publicerat: 21 januari 2016 klockan 13.30

Ett enigt konstitutionsutskott, KU, beslutade vid torsdagens sammanträde att föreslå att riksdagen väljer presidenten för Kammarrätten i Jönköping Stefan Holgersson till ny justitieombudsman.

KU:s uppgift är att presentera ett förslag till ny JO. Beslutet fattas av riksdagens kammare den 27 januari 2016.

Stefan Holgersson är född 1957 och är sedan 2014 president för Kammarrätten i Jönköping. Dessförinnan var Stefan Holgersson kammarrättslagman, vid Kammarrätten i Stockholm 2011–2014 och vid Kammarrätten i Göteborg 2009-2011. Stefan Holgersson har tidigare varit bland annat departementsråd och chef för enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor på Finansdepartementet. Han har även arbetat som bolagsjurist och chefsjurist i privat verksamhet.

Stefan Holgersson tillträder posten som JO den 1 april 2016.

JO-ämbetet har en lång historisk tradition. Ämbetet grundades 1809 och riksdagen valde den första justitieombudsmannen 1810.

Justitieombudsmannens webbplats

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Johanna Blomqvist, pressekreterare, 08-786 47 34