Pressmeddelande

KU föreslår Elisabeth Rynning som ny chefsjustitieombudsman

Publicerat: 7 juni 2016 klockan 11.48

Ett enigt konstitutionsutskott, KU, beslutade vid sitt sammanträde den 7 juni att föreslå att riksdagen väljer justitierådet Elisabeth Rynning till ny chefsjustitie­ombudsman.

KU:s uppgift är att presentera ett förslag till ny chefs-JO. Beslutet fattas av riksdagens kammare den 9 juni 2016. Elisabeth Rynning är född 1955 och är sedan 2012 justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Dessförinnan var hon professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet 2003–2012. Hon blev juris doktor i offentlig rätt 1994 och docent i offentlig rätt 1996. Elisabeth Rynning har haft en rad offentliga utredningsuppdrag och andra uppdrag samt varit författare och medförfattare till ett stort antal svenska och internationella publikationer inom främst medicinrättens område, bland annat avseende integritetsfrågor i vård och forskning samt användning av ny teknik.

Elisabeth Rynning tillträder posten som chefs-JO den 5 september 2016.

JO-ämbetet har en lång historisk tradition. Ämbetet grundades 1809 och riksdagen valde den första justitieombudsmannen 1810.

Information om JO:s uppdrag på justitieombudsmannens webbplats

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Johanna Blomqvist, Pressekreterare, 08-786 47 34