Pressmeddelande

Riksdagens förste vice talman besöker Västmanland tillsammans med ledamöter från valkretsen

Publicerat: 15 september 2016 klockan 15.53

Riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) besöker Västmanland måndagen den 19 september tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Besöket görs i samarbete med landshövding Minoo Akhtarzand.

– Riksdagen ska vara synlig i hela landet och vi vill få kunskap om framtidsfrågorna i respektive län. I Västmanland har man bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete när det gäller till exempel företagande och teknikutveckling som jag ser fram emot att få höra mer om, säger Tobias Billström.

Under dagen kommer förste vice talmannen och riksdagsledamöterna att genomföra studiebesök och samtal med fokus på näringsliv och teknik, migrationsfrågor samt lärdomar att dra efter skogsbranden 2014. Syftet med besöket är att ledamöterna ska knyta kontakter och orientera sig i frågor som är viktiga för framtiden i regionen.

De riksdagsledamöter som kommer att delta är Åsa Coenraads (M), Åsa Eriksson (S), Pia Nilsson (S), Stig Henriksson (V) och Roger Haddad (L).

Dagen avslutas med middag i landshövdingens residens dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen har bjudits in. Förste vice talman och landshövdingen står som värdar för middagen.

Pressträffen är i Västerås kl. 14.00, men journalister är även välkomna på övriga programpunkter.

Program

09.30 Grävlingsberget vid brandområdet
Grävlingsberget är den centrala besöksplatsen i naturreservatet Hälleskogsbrännan. Information om branden 2014 och vad som hänt med naturen efter branden.

11.00 Flikens asylboende, Fliken 37
Information om hur verksamheten är uppbyggd med fokus på omhändertagande och aktiviteter.

14.00 Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås
Ett utvecklingscentrum för skola och näringsliv med tekniken i fokus.
Besöket börjar med en pressträff.

14.20 Rundvandring och besök i Robotdalen där det tillverkas välfärdsrobotar. Information från teknikföretagen Unibap och WeMeMove.

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen. Talmansbesöken har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.

För mer information

Pernilla Eldblom, pressekreterare, mobil 072-746 65 53, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, 072-746 65 53