Pressmeddelande

Förste vice talmannen deltar i nordisk-baltisk talmanskonferens

Publicerat: 18 augusti 2017 klockan 13.29

Den 22–23 augusti deltar förste vice talman Tobias Billström (M) i en nordisk-baltisk talmanskonferens i Lillehammer, Norge.

Talmanskonferensen hålls en gång om året, och värdskapet roterar mellan de nordiska och baltiska länderna. Vanligtvis deltar det nationella parlamentets talman och parlamentets högsta förvaltningschef. Från Sverige deltar riksdagsdirektör Kathrin Flossing.

Konferensen gästas också av Norbert Lammert, talman i Tysklands förbundsdag samt Thorbjørn Jagland, generalsekreterare i Europarådet.

På dagordningen står bland annat frågor om regional säkerhet, konflikten i Ukraina och relationerna till Ryssland samt interparlamentariskt samarbete. Informationssäkerhet kommer också att diskuteras och ett studiebesök görs till Center for Cyber and Information Security (CCIS) vid Högskolan i Gjøvik.

För mer information

Maria Elgstrand, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, 073 806 64 21, maria.elgstrand@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, 072 746 65 53