Pressmeddelande

Riksdagen i Almedalen: Tema demokrati

Publicerat: 27 juni 2017 klockan 11.02

Riksdagsförvaltningen deltar i Almedalsveckan i Visby. Vid dagliga miniseminarier berättar talmannen, riksdagsledamöter och tjänstemän om sitt arbete i demokratins tjänst.

Seminarier om hur riksdagens öppna data bäst kan användas riktar sig särskilt till journalister och forskare.

Vid två tillfällen leder talman Urban Ahlin seminarier där ledamöter från konstitutionsutskottet både blickar bakåt och tittar framåt på bland annat utskottsarbetet och riksdagens dialog med regeringen under rubriken Riksdagsordningen fyller 400 år – parlamentariska utmaningar idag.

I montern kan besökare ställa frågor om riksdagsarbetet, få veta mer om hur ett förslag blir lag, prova på att lägga demokratipussel och testa sina kunskaper om demokratins utveckling i Sverige. Temat i montern är ”du och demokrati”.

Praktiska seminarier för journalister och forskare

Riksdagsförvaltningen håller två seminarier om hur bland andra journalister och forskare kan använda riksdagens öppna data. Vid seminarierna visar medarbetare praktiskt hur man kan använda öppna data för att söka och sammanställa statistik och information och på så sätt få viktig insyn i riksdagens arbete.

Riksdagens program i Almedalen

Riksdagens program i Almedalen

Hitta till riksdagens aktiviteter

Riksdagens monter finns på Hamnplan (monter 221) och är öppen alla dagar mellan 10-17.  

För mer information

Eva Östlund, kanslichef, telefon: 070-609 67 39, e-post: eva.ostlund@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65