Pressmeddelande

Ledamöter valda till riksdagens utskott, EU-nämnd, riksdagsstyrelse och Utrikesnämnd

Publicerat: 2 oktober 2018 klockan 12.00

Riksdagen har i dag valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i riksdagens 15 utskott. Riksdagen har även valt ledamöter till EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.

Riksdagen valde i enlighet med det förslag som Valberedningen tagit fram efter nomineringar från partierna.

Valberedningens förslag - ledamöter och suppleanter/ersättare till utskotten, EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden, öppnas i nytt fönster(pdf, 5 MB)

Ledamöter per utskott

I riksdagens 15 utskott förbereder ledamöterna de flesta beslut som riksdagen fattar. Riksdagen väljer vilka ledamöter som ska sitta i utskotten. Varje utskott väljer inom sig ordförande och vice ordförande. 

Enligt riksdagsordningen valdes utskotten i följande ordning: 

Konstitutionsutskottet

Hans Ekström (S), Marta Obminska (M), Ida Karkiainen (S), Ida Drougge (M), Jonas Millard (SD), Per-Arne Håkansson (S), Linda Ylivainio (C), Mia Sydow Mölleby (V), Erik Ottoson (M), Matheus Enholm (SD), Laila Naraghi (S), Tuve Skånberg (KD), Erik Ezelius (S), Bengt Eliasson (L), Fredrik Lindahl (SD), Jonas Eriksson (MP), Louise Meijer (M). 

Finansutskottet

Fredrik Olovsson (S), Elisabeth Svantesson (M), Gunilla Carlsson (S), Niklas Wykman (M), Oscar Sjöstedt (SD), Adnan Dibrani (S), Emil Källström (C), Ulla Andersson (V), Jessika Roswall (M), Dennis Dioukarev (SD), Ingela Nylund Watz (S), Jakob Forssmed (KD), Ingemar Nilsson (S), Mats Persson (L), Sven-Olof Sällström (SD), Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M). 

Skatteutskottet

Jörgen Hellman (S), Cecilia Widegren (M), Hillevi Larsson (S), Helena Bouveng (M), Bo Broman (SD), Peter Persson (S), Per Åsling (C), Tony Haddou (V), Boriana Åberg (M), David Lång (SD), Patrik Lundqvist (S), Hampus Hagman (KD), Anna Vikström (S), Joar Forssell (L), Eric Westroth (SD), Rebecka Le Moine (MP), Kjell Jansson (M). 

Justitieutskottet

Fredrik Lundh Sammeli (S), Tomas Tobé (M), Petter Löberg (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Adam Marttinen (SD), Maria Strömkvist (S), Johan Hedin (C), Linda Westerlund Snecker (V), Kristina Axén Olin (M), Katja Nyberg (SD), Joakim Sandell (S), Andreas Carlson (KD), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Henrik Vinge (SD), Rasmus Ling (MP), Ingemar Kihlström (KD). 

Civilutskottet

Johan Löfstrand (S), Mats Green (M), Elin Lundgren (S), Cecilie Tenfjord Toftby (M), Mikael Eskilandersson (SD), Leif Nysmed (S), Ola Johansson (C), Momodou Malcolm Jallow (V), Jörgen Warborn (M), Roger Hedlund (SD), Sanne Lennström (S), Larry Söder (KD), Joakim Järrebring (S), Robert Hannah (L), Angelica Lundberg (SD), Emma Hult (MP), Lars Beckman (M). 

Utrikesutskottet

Kenneth G Forslund (S), Hans Wallmark (M), Olle Thorell (S), Hans Rothenberg (M), Markus Wiechel (SD), Pyry Niemi (S), Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V), Margareta Cederfelt (M), Björn Söder (SD), Roza Güclü Hedin (S), Lars Adaktusson (KD), Aylin Fazelian (S), Fredrik Malm (L), Ludvig Aspling (SD), Annica Hjerling (MP), Johanna Jönsson (C). 

Försvarsutskottet

Niklas Karlsson (S), Beatrice Ask (M), Paula Holmqvist (S), Jan R Andersson (M), Roger Richtoff (SD), Mattias Ottosson (S), Daniel Bäckström (C), Hanna Gunnarsson (V), Pål Jonson (M), Josef Fransson (SD), Kalle Olsson (S), Mikael Oscarsson (KD), Alexandra Völker (S), Allan Widman (L), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), Alexandra Anstrell (M). 

Socialförsäkringsutskottet

Rikard Larsson (S), Johan Forssell (M), Carina Ohlsson (S), Katarina Brännström (M), Paula Bieler (SD), Teresa Carvalho (S), Solveig Zander (C), Nooshi Dadgostar (V), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Julia Kronlid (SD), Kadir Kasirga (S), Hans Eklind (KD), Björn Petersson (S), Emma Carlsson Löfdahl (L), Jonas Andersson i Skellefteå (SD), Maria Ferm (MP), Arin Karapet (M). 

Socialutskottet

Kristina Nilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Per Ramhorn (SD), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Karin Rågsjö (V), Ulrika Heindorff (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Yasmine Larsson (S), Michael Anefur (KD), Dag Larsson (S), Lina Nordquist (L), Christina Östberg (SD), Åsa Lindhagen (MP), Pia Steensland (KD). 

Kulturutskottet

Lawen Redar (S), Lotta Finstorp (M), Hans Hoff (S), Annicka Engblom (M), Aron Emilsson (SD), Lars Mejern Larsson (S), Per Lodenius (C), Vasiliki Tsouplaki (V), Ann-Britt Åsebol (M), Angelika Bengtsson (SD), Anna Wallentheim (S), Roland Utbult (KD), Åsa Karlsson (S), Christer Nylander (L), Jonas Andersson i Linköping (SD), Anna Sibinska (MP), Viktor Wärnick (M). 

Utbildningsutskottet

Matilda Ernkrans (S), Erik Bengtzboe (M), Pia Nilsson (S), Maria Stockhaus (M), Patrick Reslow (SD), Caroline Helmersson Olsson (S), Fredrik Christensson (C), Daniel Riazat (V), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Robert Stenkvist (SD), Gunilla Svantorp (S), Jimmy Loord (KD), Tomas Kronståhl (S), Roger Haddad (L), Michael Rubbestad (SD), Annika Hirvonen Falk (MP), Juno Blom (L). 

Trafikutskottet

Anna-Caren Sätherberg (S), Jessica Rosencrantz (M), Jasenko Omanovic (S), Edward Riedl (M), Jimmy Ståhl (SD), Teres Lindberg (S), Anders Åkesson (C), Jens Holm (V), Sten Bergheden (M), Thomas Morell (SD), Johan Büser (S), Magnus Jacobsson (KD), Elin Gustafsson (S), Helena Gellerman (L), Patrik Jönsson (SD), Emma Berginger (MP), Anders Hansson (M). 

Miljö- och jordbruksutskottet

Hanna Westerén (S), Maria Malmer Stenergard (M), Isak From (S), Åsa Coenraads (M), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Kristina Yngwe (C), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Martin Kinnunen (SD), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Tina Acketoft (L), Mats Nordberg (SD), Maria Gardfjell (MP), Ulrika Heie (C). 

Näringsutskottet

Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Lotta Olsson (M), Tobias Andersson (SD), Mathias Tegnér (S), Camilla Brodin (KD), Åsa Eriksson (S), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Lorentz Tovatt (MP), Annika Qarlsson (C).

Arbetsmarknadsutskottet

Anna Johansson (S), Jessica Polfjärd (M), Patrik Björck (S), Saila Quicklund (M), Magnus Persson (SD), Helén Pettersson (S), Martin Ådahl (C), Ali Esbati (V), Ellen Juntti (M), Ebba Hermansson (SD), Johan Andersson (S), Sofia Damm (KD), Annelie Karlsson (S), Gulan Avci (L), Alexander Christiansson (SD), Leila Ali-Elmi (MP), Maria Nilsson (L). 

Ledamöter i EU-nämnden

I EU-nämnden förankrar regeringen sin EU-politik med riksdagen. Nämnden består av 17 ledamöter som väljs av riksdagen. 

Åsa Westlund (S), Karin Enström (M), Björn Wiechel (S), Åsa Coenraads (M), Martin Kinnunen (SD), Markus Selin (S), Eskil Erlandsson (C), Jens Holm (V), Johan Hultberg (M), Ludvig Aspling (SD), Maria Strömkvist (S), Lars Adaktusson (KD), Pyry Niemi (S), Tina Acketoft (L), Johnny Skalin (SD), Amanda Palmstierna (MP), Jessika Roswall (M). 

Ledamöter i riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen leder Riksdagsförvaltningen och deltar i planeringen av riksdagens arbete. Styrelsen består av talmannen som ordförande och 10 ledamöter som väljs av riksdagen. 

Anders Ygeman (S), Tobias Billström (M), Annelie Karlsson (S), Hans Wallmark (M), Mattias Karlsson i Norrhult (SD), Jonas Eriksson (MP), Anders W Jonsson (C), Mia Sydow Mölleby (V), Jessika Roswall (M), Per Ramhorn (SD). 

Ledamöter i Utrikesnämnden

I Utrikesnämnden förankrar regeringen sin utrikespolitik med riksdagen. Utrikesnämnden består av talmannen samt 9 ledamöter som väljs av riksdagen. Kungen är ordförande. Om kungen har förhinder är statsministern ordförande. 

Anders Ygeman (S), Ulf Kristersson (M), Annelie Karlsson (S), Tobias Billström (M), Julia Kronlid (SD), Maria Ferm (MP), Annie Lööf (C), Jonas Sjöstedt (V), Ebba Busch Thor (KD). 

Mer information på riksdagen.se

På riksdagen.se finns mer information om valet av ledamöter och om arbetet i utskotten, EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden. 

Senare i veckan uppdateras riksdagen.se med namn och bild på de nu valda ledamöterna, bland annat på webbsidor under Utskotten & EU-nämnden och Ledamöter & partier. 

Riksdagsförvaltningens presstjänst , 08-786 62 00