Pressmeddelande

Utskott har valt ordförande

Publicerat: 2 oktober 2018 klockan 15.12

I dag har riksdagens utskott valt ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten.

Tidigare i dag valde riksdagens kammare vilka ledamöter som ska sitta i alla utskott och EU-nämnden. Ledamöterna i utskotten har nu i sin tur valt ordförande och vice ordförande. EU-nämnden har sitt första sammanträde den 3 oktober.

Ordförande och vice ordförande i utskotten

Arbetsmarknadsutskottet

 • Anna Johansson (S), ordförande
 • Gulan Avci (L), vice ordförande

Civilutskottet

 • Emma Hult (MP), ordförande
 • Larry Söder (KD), vice ordförande

Finansutskottet

 • Elisabeth Svantesson (M), ordförande
 • Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

Försvarsutskottet

 • Niklas Karlsson (S), ordförande
 • Beatrice Ask (M), vice ordförande

Justitieutskottet

 • Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande
 • Andreas Carlson (KD), vice ordförande

Kulturutskottet

 • Christer Nylander (L), ordförande
 • Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordförande

Konstitutionsutskottet

 • Hans Ekström (S), ordförande
 • Marta Obminska (M), vice ordförande

Näringsutskottet

 • Lars Hjälmered (M), ordförande
 • Jennie Nilsson (S), vice ordförande

Miljö- och jordbruksutskottet

 • Kristina Yngwe (C), ordförande
 • Maria Gardfjell (MP), vice ordförande

Skatteutskottet

 • Jörgen Hellman (S), ordförande
 • Per Åsling (C), vice ordförande

Socialförsäkringsutskottet

 • Johan Forssell (M), ordförande
 • Rikard Larsson (S), vice ordförande

Socialutskottet

 • Socialutskottet kommer att välja ordförande vid ett senare tillfälle
 • Till vice ordförande valdes Kristina Nilsson (S)

Trafikutskottet

 • Jens Holm (V), ordförande
 • Anders Åkesson (C), vice ordförande

Utbildningsutskottet

 • Matilda Ernkrans (S), ordförande
 • Roger Haddad (L), vice ordförande

Utrikesutskottet

 • Hans Wallmark (M), ordförande
 • Kenneth G Forslund (S), vice ordförande

Val av ledamöter till utskotten

Tidigare i dag valde riksdagen vilka ledamöter som ska sitta i alla utskott och i EU-nämnden.

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00