Pressmeddelande

KU förbereder val av en riksrevisionsdirektör

Publicerat: 11 december 2019 klockan 14.21

Riksdagen ska, om riksdagen antar ett förslag från riksdagsstyrelsen om Riksrevisionens ledningsstruktur, välja en riksrevisionsdirektör. Valet förbereds av konstitutionsutskottet, KU.

KU bereder nu riksdagsstyrelsens framställning Riksrevisionens ledningsstruktur 2019/20:RS5. I framställningen föreslås bland annat att riksrevisionen ska ledas av en riksrevisor som väljs av riksdagen och som ska vara chef för myndigheten. Det föreslås också att det ska finnas en riksrevisionsdirektör som, liksom en riksrevisor, ska väljas av riksdagen för en period av sju år.

Riksdagen ska således, om riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag, välja en riksrevisionsdirektör. Det är KU som har ansvaret för att förbereda val av riksrevisionsdirektör. KU inleder nu ett sådant förberedande arbete.

En riksrevisor bestämmer själv vad som ska granskas, hur det ska göras och vilka slutsatser han eller hon ska dra. Riksrevisorn är chef för Riksrevisionen. Riksrevisionsdirektören ska kunna utföra sådana uppgifter som annars ankommer på riksrevisorn, i första hand administrativa uppgifter, men även revisionella sådana ska kunna förekomma, till exempel om en granskning rör riksrevisorn eller någon honom eller henne närstående personligen.

Riksrevisionens webbplats

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72.

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00