Pressmeddelande

Veckans steg i regeringsbildningen

Publicerat: 15 januari 2019 klockan 15.03

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under onsdagen den 16 januari. Därefter avser talmannen lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen och förslaget kommer att prövas fredagen den 18 januari.

Samtalen kommer att äga rum onsdagen den 16 januari på talmannens tjänsterum i Västra riksdagshuset vid följande klockslag:

  • Kl. 08.30 Socialdemokraterna
  • Kl. 08.55 Moderaterna
  • Kl. 09.20 Sverigedemokraterna
  • Kl. 09.45 Centerpartiet
  • Kl. 10.10 Vänsterpartiet
  • Kl. 10.35 Kristdemokraterna
  • Kl. 11.00 Liberalerna
  • Kl. 11.25 Miljöpartiet

Klockan 14.00 avser talmannen att nominera en statsministerkandidat i kammaren.

Pressträffar onsdag 16 januari

Riksdagens presscenter står till partiföreträdarnas förfogande för eventuella pressträffar i direkt anslutning till deras respektive samtal med talmannen.

Klockan 13.00 håller talmannen en pressträff i riksdagens presscenter.

Fototillfällen onsdag 16 januari

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och SVT).

Fredag 18 januari

Talmannens förslag till statsminister prövas av riksdagen fredagen den 18 januari klockan 09.00.

Tidigast klockan 09.30, efter att förslaget till statsminister prövats i kammaren, håller talmannen en pressträff i riksdagens presscenter.

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga statsråden till riksdagen. Skifteskonselj kommer därefter att äga rum. Om förslaget till statsminister inte tolereras av riksdagen fredagen den 18 januari kommer det fjärde och sista förslaget till statsminister att läggas fram för riksdagen veckan därpå. Tider för nästa vecka meddelas senare.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00.