Pressmeddelande

Pressinbjudan: Fototillfälle vid talmannens höstmiddag

Publicerat: 11 november 2019 klockan 10.44

Höstmiddagen är en traditionsenlig tillställning där talmannen är värd. Media bjuds in till fototillfälle när gästerna anländer.

Till höstmiddagen inbjuds bland annat statsråd, riksdagsledamöter, myndighetspersoner, aktuella personer från kulturlivet samt representanter från regioner och kommuner.

Sveriges riksdag firar demokratins genombrott för hundra år sedan genom ett jubileum mellan åren 2018-2022 (se vidare nedan). Just i år uppmärksammar vi särskilt demokratins genombrott på kommunal och regional nivå. 1919 fick varje myndig man och kvinna rösträtt i kommunal- och landstingsvalen. Årets höstmiddag har därför temat regional och kommunal demokrati, och av det skälet inbjuds många gäster som verkar inom regioner och kommuner.

Syftet med talmannens årliga höstmiddagar, som anordnats sedan 1980-talet, är att skapa en mötesplats för riksdagsledamöter och företrädare från olika delar av samhällslivet.

Tid: Torsdagen den 14 november kl. 18.15 (Gästerna anländer med början kl. 18.30).
Plats: Trapphallen i Östra riksdagshuset. Media är välkomna via sidoentrén bredvid huvudentrén på Riksplan, för att fotografera när gästerna anländer och tas emot av talmannen och de vice talmännen.

Pressackreditering

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Om jubileet Fira demokratin!

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige kommer att högtidlighållas på olika sätt.

Jubiléet Fira demokratin

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 08-786 62 65