Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier

Publicerat: 14 oktober 2019 klockan 15.45

Partibidragsnämnden har i dag, den 14 oktober 2019, beslutat om totalt 169 254 020 kronor i statligt stöd till politiska partier för stödåret 2019/2020. 

Samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ har ansökt om stöd för tiden 15 oktober 2019–14 oktober 2020 enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier. Partibidragsnämnden har idag beslutat om följande stöd för stödåret 2019/2020. 

  • Socialdemokraterna: 42 181 528 kronor
  • Moderaterna: 32 506 408 kronor
  • Sverigedemokraterna: 25 493 224 kronor
  • Centerpartiet: 15 323 508 kronor
  • Vänsterpartiet: 14 601 200 kronor
  • Kristdemokraterna: 12 507 176 kronor
  • Liberalerna: 12 783 280 kronor
  • Miljöpartiet: 12 883 584 kronor
  • Feministiskt initiativ: 974 112 kronor

 Totalt: 169 254 020 kronor

Partibidragsnämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordf.) samt justitieråden Gudmund Toijer och Mari Andersson.

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare, Rebecca Heinemann, telefon: 0702-25 25 39, e-post: partibidragsnamnden@riksdagen.se

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00